Overstappen naar de nieuwe norm

Sinds september 2015 is de ISO 9001 grondig aangepast. Er is een nieuwe structuur,
extra eisen op het gebied van scope en leiderschap en alles moet ‘risk based’ zijn.
Bokwerk helpt u om de nieuwe eisen te verwerken in een bestaand systeem.

“Quality means doing it right when no one is looking.” – Henry Ford