VCA & VCU

Bokwerk heeft ruime ervaring in VCA en VCU. Worstelt u met de verplichte RI&E (Risico-
inventarisatie en Evaluatie) of wilt u een duidelijker veiligheidsbeleid? Onze
veiligheidskundige verzorgt een BHV-plan, een ontruimingsplan of een samenwerkings- en
communicatieplan met hulpverleningsdiensten.

“If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough.” – Albert Einstein